Ο σταθμός LFK-1 έχει εγκατασταθεί στην Νότια ακτογραμμή της Λιμνοθάλασσας Λευκάδας.

Δείτε τον χάρτη θέσης του σταθμού καθώς και τα βασικά του χαρακτηριστικά.